Loomulikult vajab Su auto diagnostikat juhul, kui tajud, et auto sõiduomadused on muutunud või ei tööta auto mootor enam nii nagu tavapäraselt. Samas tasub alati silmas pidada ka kütusekulu, just kütusekulu muutus on esimeseks indikaatoriks probleemide korral. Juba vanemate autode puhul ilmneb pea iga diagnostika käigus mõni väiksem viga, mida auto tavakasutuse käigus tihti ei märgatagi, seepärast soovitame veakoode lugeda regulaarselt hoolduste käigus.

Peamised diagnostikatööd:

  • Elektrisüsteemi vigade tuvastamine

  • Veakoodide lugemine

  • Veakoodide kustutamine

  • Hooldusintervallid, kustutamine

  • Erinevate andurite näitude lugemine